Autorska prava

Posetioci i korisnici Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta imaju pravo da se slobodno kreću kroz sajt i da koriste njegov sadržaj, ne kršeći zakonske regulative kojima se uređuje koršćenje sadržaja na internetu. Sva autorska prava (eng. copyright) koja se tiču tekstualnog, vizuelnog i audio sadržaja, kao i programerskog kôda i baze podataka, koji su korišćeni u izradi Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta polaže BEOFLOS d.o.o. Neovlašćena upotreba sadržaja sa sajta Beoflos.rs, smatraće se povredom, odnosno, kršenjem autorskim prava, te BEOFLOS d.o.o, kao pravno lice, ima pravo da pokrene krivični postupak protiv subjekta koji je izvršio kršenje datih prava. Ukoliko smatrate da je Beoflos.com i beoflos.rs sajt povredio Vaša autorska prava, molili bismo Vas da kontaktirate BEOFLOS tim putem slanja imejla na adresu office@beoflos.com , kako bi slučaj bio blagovremeno razrešen, odnosno, kako bi sadržaj bio uklonjen sa Beoflos.com i beoflos.rs sajta, nakon ustanovljavanje istinitosti same žalbe.

Korpa
Scroll to Top