Privatnost podataka

ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita privatnosti i sigurnost ličnih podataka svih kupaca BEOFLOSproizvoda je jedan od najvećih prioriteta našeg brenda. Cilj nam je da svim posetiocima Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, kao i potencijalnim kupcima BEOFLOSartikala, osiguramo bezbednu kupovinu i saradnju sa BEOFLOS-om.

Imajući ovo na umu, želeli smo da Vas informišemo o tome koje podatke Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajt prikuplja prilikom Vaše posete sajtu. Takođe, želeli smo da napomenemo i na koji način se dati podaci obrađuju, čuvaju i štite, koja je svrha tih podataka, koju su Vaša prava koja kao imaoca podataka o ličnosti, ko ima ovlašćenje da obrađuje date podatke, koji je vremenski period čuvanja ovih podataka, kao i koja je pravno regulisana svrha obrade datih podataka. Sve ove informacija možete pročitati u tekstu koji sledi.

PODACI O LIČNOSTI

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije – GDPR (eng. General Data Protection Regulation), podaci o ličnosti predstavljaju sve one informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može identifikovati posredno ili neposredno, pomoću identifikatora. Ovi identifikatori mogu biti ime, prezime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji ili bilo koji identifikatori koji su svojstveni za određene fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta tog fizičkog lica.

Kako prethodno pomenuta odredba nalaže, navedeni podaci ne mogu biti prikupljeni, obrađeni, sačuvani i zaštićeni od strane BEOFLOS d.o.o. tima bez Vaše saglasnosti. Ovo, nadalje, znači da, ukoliko odlučite da se prijavite na našu mejling listu (BEOFLOS newsletter) ili odlučite da naručite proizvod, dajete saglasnost da BEOFLOS prikupi, obradi, sačuva i zaštiti Vaše podatke, u svrhu brige o kupcima, ocene zadovoljstva kupljenim artiklima, rešavanja reklamacija, kao i praćenja Vaših potreba, kao potencijalnih kupaca i potrošača. BEOFLOS tim prikuplja, obrađuje, čuva i štiti Vaše podatke o ličnosti kako kako bi unapredio svoje poslovne procese koji se tiču proizvodnje i prodaje samih proizvoda.

U daljem tekstu pročitajte koji podaci se prikupljaju, koji procesi se vrše nad tim podacima, kao i koja ovlašćena lica vrše te procese.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM VAŠEG PRISTUPA BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS VEB-SAJTU (KOLAČIĆI)

Prilikom pristupanja veb-sajtu Beoflos.rs, aktiviraju se kolačići (eng. Cookies), informacije koje veb-sajt šalje Vašem računaru sa ciljem prikupljanja podataka o ličnosti. Imajući na umu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, u obavezi smo da, pre slanja ovih kolačića, dobijemo Vaš pristanak kada je u pitanju upotreba kolačića, te Vas zbog toga i obaveštavamo o preuzimanje ove vrste podataka.

Naime, sve informacije kojima kolačići prikupe prilikom Vaše posete Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu i kretanju kroz isti, upotrebljavaju se kako bi se unapredilo Vaše korisničko iskustvo i optimizovale usluge BEOFLOS kompanije, kako bi one u potpunosti odgovarale Vaših interesovanjima i zahtevima. Imajte na umu da se pod korisničkim iskustvom podrazumeva praćenje Vašeg načina pregledanja artikala, ostalih veb stranica na sajtu i slično.

Podaci koji se prikupljaju prilikom Vaše posete Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu su:
– Vaša IP adresa,
– datum i vreme posete veb-sajtu,
– veb stranica kojoj ste prvoj pristupili,
– Vaše kretanje kroz Beoflos.com i beoflos.rs veb sajt, kao i
– informacije o korišćenom pretraživaču.

Iako se dati podaci prikupljaju, obrađuju, čuvaju i štite oni se ni na koji način ne ustupaju bilo kojim trećim licima i/ili poslovnim partnerima.

Kako bilo, dužni smo da Vas obavestimo da se kolačići u svakom trenutku mogu obrisati, promenom određenih postavki u internet pretraživači koji koristite prilikom posete Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta. Takođe, dužni smo da Vam saopštimo da promenom ovih postavki da određene funkcionalnosti na Beoflos.com i beoflos.rs sajtu neće više biti moguće.

Ukoliko želite da saznate više o upotrebi kolačića na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu, predlažemo Vam da pročitate sadržaj stranice, odnosno, dokumenta Politika upotrebe kolačiće (Cookies).

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM PRIJAVE NA BEOFLOS MEJLING LISTU (BEOFLOS NEWSLETTER) I PRILIKOM KONTAKTIRANJA ČLANOVA BEOFLOS TIMA PUTEM IMEJLA

Prijavom na BEOFLOSmejling listu dajete izričitu saglasnost da želite da primite sva elektronska obaveštenja koja BEOFLOStim šalje i za koja smatra da bi za Vas bila značajna.

Slanje elektronske pošte, odnosno, imejla na adresu office@beoflos.com , pružate mogućnost BEOFLOS timu da komunicira sa Vama putem elektronske pošte, odnosno, da odgovori na Vaš zahtev ili upit šaljući imejl sa prethodno pomenute imejl adrese, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom Vaše prijave na BEOFLOS mejling listu, odnosno, prilikom slanja upita BEOFLOS timu putem elektronske pošte su lični podaci (ime i prezime), kontakt podaci (imejl adresa, u određenim slučajevima i broj telefona) i podaci u vezi sa korišćenjem veb-sajta Beoflos.rs.

BEOFLOS se obavezuje da navedene lične i kontakt podatke, neće deliti sa neovlašćenim licima, odnosno, licima koja nemaju pristup ovim podacima, bilo da su u pitanju zaposleni ili poslovni partneri. Međutim, moramo napomenuti da pristup podacima o ličnosti od strane trećih lica se može dogoditi samo ako je on apsolutno neophodan za izvršenje poslovnih aktivnosti BEOFLOS kompanije. Tada, pristup podacima o ličnosti može biti omogućen državnim organima i organima javne vlasti, koji, u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti. Ova treća lica mogu biti advokati, finansijske ustanove, servisne službe, i drugi partnerima BEOFLOS brenda. Takođe, bilo kakva promena koja se tiče poslovanja BEOFLOS kompanije sa partnerima, mora biti naznačena, te je BEOFLOS, kao pravno lice, u dužnosti da naglasi i blagovremeno Vas obavesti korisnike Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, kao i kupce, slanjem detaljnog i jasnog obaveštenja na korisnikovu adresu.

PRIJAVA NA MEJLING LISTU I PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

BEOFLOSkompanija koristi mogućnost prijave na mejling listu kako bi blagovremeno obavestila sve zainteresovane strane, a posebno potencijalne i postojeće kupce, o ponudi proizvoda, najnovijim popustima i sniženjima, specijalnim popustima namenjenim najvernijim kupcima, nagradnim igrama, kao i svim ostalim događajima koji mogu uticati na kupčevu odluku o kupovini. Ukoliko biste želeli da budete u toku sa ovim informacijama, predlažemo Vam da se prijavite na BEOFLOSmejling listu (BEOFLOSnewsletter).

Prilikom prijavljivanja na mejling listu, potrebno je popuniti označeno polje, tako što ćete uneti imejl adresu na koju biste želeli da primate najnovija obaveštenja. Pre same prijave na mejling listu, potrebno je da znate da postoji i mogućnost odjave sa liste, odnosno, brisanje Vaše imejl adrese sa spomenute liste. U svakom trenutku možete izvršiti odjavu sa ove liste, klikom na dugme “Odjavi”, koje se nalazi u donjoj sekciji u svakom imejl obaveštenju koji su Vam je poslat.

Bitno je spomenuti da prijavom na BEOFLOS mejling listu postajete saglasni da BEOFLOS tim prati Vaše aktivnosti (pregled određenih proizvoda i stranica na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu) kako bi se određene personalizovane funkcionalnosti omogućile i kako bi sadržaj na samom sajtu bio u potpunosti prilagođen Vašim interesovanjima.

Pored pružanja informacija o tome koji su koraci neophodni za prijavljivanje na BEOFLOS mejling listu, kao i koji podaci o ličnosti se prikupljaju putem Vaše prijave na BEOFLOS newsletter, potrebno je naglasiti da BEOFLOS kompanija za isporuku obaveštenja koristi usluge spoljnog alata, te da dati alat Vašu imejl adresu koristiti samo za isporuku BEOFLOS imejl obaveštenja, i to u vremenu tokom kog ste prijavljeni na BEOFLOS mejling listu.

KONTAKTIRANJE ČLANOVA BEOFLOS TIMA PUTEM IMEJLA I PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kao korisnik Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, u mogućnosti ste da BEOFLOSčlanovima tima pošaljete zahtev ili upit, slanjem imejla na adresu office@beoflos.com . Navedena imejl adresa ne pripada nijednom od članova BEOFLOStima, odnosno, obrađivanje Vaših upita i zahteva sprovodi od strane više lica angažovanih od strane BEOFLOSd.o.o, kako bi se omogućilo blagovremeno i efektivno razrešenje svih nedoumica korisnika.

Prilikom slanja upita i/ili zahteva, odnosno, imejla, podaci koji ste naveli (ime i prezime, kao i IP i imejl adresa) biće korišćeni sa ciljem rešavanja Vašeg upita i pravovremenog odgovora na Vaša postavljena pitanja. Želeli bismo da spomenemo da ukoliko u imejlu niste naveli informacije koje su potrebne kako bi se Vaš upit obradio i razrešile nedoumice, ovlašćeni članovi BEOFLOS tima će zahtevati od Vas da pružite sve potrebne informacije koje možete poslati u narednom imejlu. Ukoliko BEOFLOS tim ne dobije preko potrebne informacije, neće biti u mogućnosti da odgovori na Vaš upit ili zahtev.

Obrada podataka o ličnosti prikupljenih prilikom primanja Vašeg imejla upućenom BEOFLOS timu, biće sprovedena u skladu sa propisima i koji su spomenuti u poglavlju Obrada podataka o ličnosti. Podaci koji su u vezi sa kupovinom robe, prigovorima na proizvode, pritužbama i reklamacijama su, takođe, bezbedno sačuvani u bazi podataka, a kasnije i obrađeni, sačuvani i zaštićeni, sa ciljem poboljšanja Vašeg iskustva prilikom kupovine.

Ukoliko upit, odnosno, zahtev šalje korisnik koje je bio kupac BEOFLOS proizvoda, informacije o datom korisniku, se ažuriraju u skladu sa postavljenim upitom, tačnije, zahtevom, u bazi podataka BEOFLOS kupaca. Ukoliko upit, odnosno, zahtev šalje korisnik koji nije ni na koji način sarađivao sa BEOFLOS d.o.o. do sada, podaci koji su se našli u imejlu, se ni na koji način se ne prikupljaju i ne postaju deo baze podataka BEOFLOS kupaca.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM PORUČIVANJA ARTIKALA NA BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS VEB-SAJTU

BEOFLOSkompanija Vam na svom veb-sajtu nudi mogućnost poručivanja proizvoda.

Prilikom poručivanja datih proizvoda korisnicima je pružena mogućnost da kreiraju nalog, a onda nastave sa narudžbinom ili da prekoče korak kreiranja naloga i nastave sa procesom porudžbine proizvoda. Za koju god mogućnost da se odlučite, prilikom poručivanja BEOFLOS proizvoda potrebno je da unesete sledeće podatke o ličnosti:
– osnovne lične podatke (ime, prezime i datum rođenja),
– ime kompanije u kojoj ste zaposleni,
– osnovne kontakt podatke (broj telefona, adresa prebivališta/adresa isporuke i imejl adresa).

Ukoliko ne unesete prethodno pomenute podatke o ličnosti, BEOFLOS d.o.o. neće biti u mogućnosti da izvrši svoju ugovornu obavezu, te neće postojati mogućnost da proizvod koji ste želeli da poručite dospe u Vaše ruke. Takođe, kada je u pitanju tačnost podataka koje je potrebno da unesete da biste izvršili porudžbinu, odgovornost je preneta na korisnika, tačnije, na Vas. Prilikom poručivanja proizvoda nije potrebno da unosite podatke koji se tiču Vaših kreditnih i debitnih kartica 一 plaćanje proizvoda se vrši kada proizvod dospe na adresu isporuke, odnosno, pouzećem.

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni prilikom korisnikovog poručivanja artikala se čuvaju u bazi podataka BEOFLOS kupaca. Podaci koje je korisnik dužan da pruži prilikom poručivanja artikala putem Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta su čuvani i zaštićeni u bazi podataka BEOFLOS kompanije. Čuvanje, zaštitu, a onda i obradu vrše ovlašćena lica u BEOFLOS d.o.o.

Čuvanje i zaštita datih podataka se vrši u skladu sa zakonskim regulativama, te uz korišćenje svih organizacionih, tehonoloških i ljudskih resursa BEOFLOS d.o.o. sa ciljem sprečavanja neovlašćenog pristupa i bilo kakve vrste zloupotrebe podataka. Nakon čuvanja i zaštite podataka, vrši se obrada podataka, koja ima za cilj:
– Blagovremeno odgovaranje na Vaš upit, odnosno, pravovremeno obrade porudžbine i pružanje najbolje moguće usluge.
– Izvršenja tačaka iz ugovornog odnosa napravljenog sa Vama putem naše onlajn prodavnice.
– Omogućavanje efikasnog procesa podnošenja reklamacija, kao i zamene robe i povraćaja sredstava.
– Pružanje maksimalno prilagođenog korisničkog iskustva, kako bi pretraživanje BEOFLOS ponude i pronalazak odgovarajućih proizvoda bilo olakšano.
– Omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i promocijama.
– Izveštavanje o najnovijim sezonskim ponudama i aktuelnim popustima, kao i akcijama koje mogu iskoristiti samo kupci koji imaju registrovane naloge na veb-sajtu.
– Izveštavanje o najnovijoj ponudi proizvoda BEOFLOS d.o.o.
– Izveštavanje o promenama koje se tiču poslovanja BEOFLOS d.o.o.
– Potencijalno kontaktiranje korisnika, kako bi se sproveo postupka istraživanja tržišta, putem slanja anketa i upitnika.

Nadalje, podaci o ličnosti nisu dostupni neovlašćenim trećim licima, ali određeni podaci jesu dostupni spoljnim partnerima. Ovlašćeni poslovni partner kome su dostupni određeni podaci koje korisnik pruži prilikom izvršenja narudžbine jeste kurirska služba Post Epress. BEOFLOS d.o.o. pruža datoj službi Vaše lične i kontakt podatke (ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona), koje ste ispunili prilikom narudbine odabranog proizvoda. Date podatke su podeljeni sa ciljem dostavljanja poručenih proizvoda na Vašu adresu. Prethodno spomenuti poslovni portner koristi date podatke, kako biste bili kontaktirani u slučaju nepredviđenih okolnosti tokom isporuke i nemogućnosti isporuke Vaše pošiljke.

Prilikom povraćaja novca i zamene porudžbine, BEOFLOS d.o.o. je ovlašćen, a samim tim i u obavezi da iskoristi podatke koje ste pružili tokom izvršenja narudžbine, kako bi Vam novac bio u potpunosti i blagovremeno vraćen ili kako bi zamena proizvoda bila adekvatno sprovedena. Ukoliko želite da saznate više o načinu dostave, mogućnosti povraćaja novca i zameni porudžbine, savetujemo Vam da pročitate sadržaj na FAQ stranici na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM PORUČIVANJA ARTIKALA I KREIRANJA NALOGA

Kreiranje naloga putem Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta Vam omogućava da pristupite svim Vašim podacima koji se tiču poručivanja proizvoda u bilo kom trenutku. Kako biste kreirali nalog, pored prethodno spomenutih podataka o ličnosti, potrebno je da ispunite i polja “Šifra”, “Ponovite šifru” i “Korisničko ime”. Ispunjavanjem ovih polja, uspešno ćete kreirati i aktivirati nalog na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu.

Ukoliko ste odlučili da napravite svoj nalog, želimo da Vas posavetujemo da svojim nalogom na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu upravljate isključivo Vi, a u određenim slučajevima osoba koja dobije Vaše ovlašćenje da upravlja, kao i pristup samom nalogu. Želeli bismo da Vaše korisničko ime kao i šifru koju ste koristili prilikom registracije čuvate na sigurnom mestu, kako nijedno neovlašćeno lice ne može da pristupi ovim podacima i izbriše ih, izvrši njihovu izmenu ili ih na bilo koji način zloupotrebi. Takođe, savetovali bismo Vas da prilikom unošenja šifre koristite složenije lozinke 一 one koje sastoje od nekoliko velikih i malih slova, brojeva i ostalih simbola.

Navedeni podaci koje ste uneli prilikom poručivanja proizvoda, kao i registracije Vašeg naloga, dostupni su ovlašćenim zaposlenima u BEOFLOS d.o.o. Obrada ovih podataka se vrši se u skladu sa zakonskim regulativama i svrhom obrade podataka. Više informacija o načinu obrade možete pronaći u poglavlju Obrada podataka o ličnosti.

BEOFLOS d.o.o. nema pristup Vašoj šifri prilikom registracije naloga, niti u bilo kom narednom trenutku, te Vas, još jednom, podsećamo da je Vaša dužnost da zaštite svoj nalog tako što će informacije o registraciji čuvati na sigurnom mestu. Dodatno, podsećamo Vas da je šifra element promenljivog karaktera, te da, ukoliko ste zaboravili svoju lozinku, postoji mogućnost definisanje nove.

Podaci koji su prikupljeni od korisnika koji su registrovani na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu i koji su odlučili da poruče artikle putem datog veb-sajta se čuvaju se šest meseci nakon odjave naloga, odnosno, trajnog brisanja naloga, u skladu sa zakonskim regulativama navedenih u Zakonu o zaštiti podaka o ličnosti. Ukoliko biste želeli da obrišete svoj nalog na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu, potrebno je da pošaljete imejl koji sadrži ovakav zahtev na adresu office@beoflos.com .

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM KONTAKTIRANJA BEOFLOS TIMA PUTEM PROFILA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Ukoliko posedujete lični profil na društvenim mrežama, možete postavljati upite, odnosno, zahteve BEOFLOSkompaniji putem zvaničnih stranica i profila na društvenim medijima, koristeći svoj profil.

BEOFLOS d.o.o. poseduje poslovne profile, odnosno, stranice, na društvenim mrežama Fejsbuk (Facebook), Instagram (Instagram) i Tviter (Twitter). Kao i u slučaju sa kontakt adresom, BEOFLOS profili na društvenim mrežama ne pripadaju nijednom od članova BEOFLOS tima, te se obrađivanje korisnikovih upita, odnosno, zahteva sprovodi od strane nekolicine zaposlenih u BEOFLOS d.o.o, kako bi se pružio pravovremeni i efektivni odgovor na sve upite korisnika.

Prilikom postavljanja upita, odnosno, zahteva putem profila na društvenim mrežama, članovi BEOFLOS tima imaju pristup korisničkom imenu koje koristite na društvenim mrežama, kao i IP adresi. BEOFLOS tim nema pristup daljim informacijama o Vašem profilu i šiframa na društvenim mrežama.

PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJENI OD MALOLETNIH LICA

BEOFLOSd.o.o. se obavezuje da neće sa namerom preuzimati podatke od maloletnih lica mlađih od 16 godina starosti, niti ih obrađivati, čuvati i štititi, ni ustupiti poslovnim partnerima, bez dozvole roditelja, odnosno, zakonskog staratelja.

Ovom prilikom savetujemo svim roditeljima i starateljima da maloletne članove svoje uže i šire porodice informišu i edukuju o odgovornom postupanju sa podacima o ličnosti na internetu. Ukoliko maloletno lice mlađe od 16 godina želi da poruči neki od proizvoda koji se nalaze na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu, potreban je pristanak roditelja ili staratelja, tačnije, podaci o ličnosti koji bi bili prikupljeni putem Beoflos.com i beoflos.rs sajta, bi trebalo da budu podaci roditelja, odnosno, staratelja.

KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

Uvid u prikupljene podatke, kao i dozvolu za bradu, čuvanje i zaštitu podataka imaju isključivo ovlašćena, zaposlena lica u BEOFLOSd.o.o, koji su upoznati sa i postupaju u skladu sa spomenutom Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i Evropske unije – GDPR (eng. General Data Protection Regulation). Takoše, pristup određenim podacima ima i poslovni partner BEOFLOSd.o.o, dostavna služba Post Epress, kao i nadležni organi za otkrivanje i sprečavanje prevara.

PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

BEOFLOSd.o.o. je u obavezi da štiti privatnost kupaca i korisnika Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, te garantuje da će svi podaci koje korisnik, odnosno, kupac sajta, podeli, nadalje obrađivati i čuvati u skladu sa zakonski važećim propisima i u skladu sa sa važećom Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Obrada podataka o ličnosti od strane BEOFLOSd.o.o. vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imajući ovo na umu, ovlašćeni članovi BEOFLOStima, određuju svrhu obrade podataka o ličnosti, te su u obavezi da obezbede sigurno čuvanje obrađenih podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. BEOFLOSd.o.o, kao pravno lice, je dužno da postupa po tehničkim, organizacionim i zakonskim propisima koji se tiču obrade, a onda i čuvanja i zaštite podataka o ličnosti. Još jednom napominjemo da pristup, a onda i obradu, Vašim podacima o ličnosti imaju samo ovlašćena lica za obradu prethodno spomenutih podataka.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrada podataka o ličnosti izvršava se sa ciljem vršenja primarne delatnosti BEOFLOSd.o.o. Primarni razlozi zbog kojih se vrši ovakva obrada su:
– unapređivanje prodajnih i marketinških aktivnosti BEOFLOS d.o.o,
– upravljanje prigovorima, pritužbama i reklamacijama.

Još jednom napominjemo, imajući na umu svrhu obrade podataka, dati podaci su dostupni, odnosno, mogu biti dostupni, poslovnim partnerima sa kojima BEOFLOS d.o.o. sarađuje. Ti poslovni partneri su:
– Dostavna služba, odnosno, kompanija Post Epress.
– Nadležni organi za otkrivanje i sprečavanje prevara.

PRAVA KORISNIKA, KAO IMAOCA PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa zakonskim regulativama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, svaki posetilac Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, odnosno korisnik, mora biti obavešten o načinu prikupljanja, čuvanja, obrade, i zaštite svojih podataka o ličnosti. Pored toga, postoji još nekoliko tački, odnosno, prava korisnika kojih bi trebalo svaki posetilac Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta da bude svestan.

PRAVO KORISNIKA NA INFORMISANJE O PODACIMA O LIČNOSTI

Svaki posetilac, a onda i korisnik Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta ima pravo da se informiše o podacima ličnosti koji su preuzeti, kao i na koji način se dati podaci prikupljaju, čuvaju, obrađuju i štite od neovlašćenog pristupa i gubitka. Kako biste ostvarili ovo pravo, potrebno je da posetite sedište BEOFLOSd.o.o. kako biste omogućili da članovima BEOFLOStima bude omogućena identifikacija korisnika, odnosno, podnosioca zahteva.

PRAVO KORISNIKA DA PRISTUPI PODACIMA O LIČNOSTI KOJI SU OD NJEGA PREUZETI

Slanjem upita putem imejla svaki korisnik ima pravo da informiše o tome koji su podaci preuzeti, u koju svrhu i na koji način, kao i to koja ovlašćena lica vrše obradu i tokom kog vremenskog perioda se dati podaci o ličnosti čuvaju.

PRAVO KORISNIKA DA ISPRAVI I/ILI DOPUNI PODATKE O LIČNOSTI

Pored prava korisnika da pristupi tim podacima, korisnik u svakom momentu ima pravo da zahteva ispravku netačnih podataka ili da dopuni prethodno preuzete podatke o ličnosti.

PRAVO KORISNIKA DA OGRANIČI OBRADU PODATAKA I OBRIŠE ODREĐENE PODATKE O LIČNOSTI

Svaki korisnik, u određenim situacijama može ograničiti obradu podata i zatražiti brisanje svojih podataka o lilčnosti.

PRAVO KORISNIKA NA POVLAČENJE SAGLASNOTI DA SE PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJAJU, OBRAĐUJU, ČUVAJU I ŠTITE

Korisnik u svakom momentu ima pravo da povuče pristanak na prikupljanje, obradu, čuvanje i zaštitu podataka o ličnosti. BEOFLOSd.o.o. je u obavezi da prikupljanje, obradu, čuvanje i zaštitu vrši u skladu sa zakonskim regulativama.

PRAVO KORISNIKA DA ŽALBU UPUTI BEOFLOS D.O.O I/ILI NADLEŽNOM ORGANU

Ukoliko korisnik smatra da prikupljanje, čuvanje, obrada i zaštitita njegovih podataka o ličnosti krši Opštu uredu o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (GDPR), postoji mogućnost prigovora BEOFLOSd.o.o i/ili nadležnom organu.

Prigovor na način prikupljanja, čuvanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnik može podneti tako što će posetiti BEOFLOS kompaniju, u ulici Vladislava Bajčevića 11, 11160 Beograd, Republike Srbija ili tako što ćete uputiti prigovor u elektronskoj formi 一 putem slanja imejla na adresu office@beoflos.com, a onda i posetiti kompaniju. Podsećamo da prilikom podnošenja prigovora koji se tiče prikupljanja, čuvanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti, potrebno je da korisnik bude jasno identifikovan, odnosno, da se ovlašćena fizička lica, koja su pripadnici BEOFLOS tima, uspeju da identifikuju podnosioca prigovora.

Pored prigovora na prikupljanje, obradu, čuvanje i zaštitu podataka o ličnosti koji je podnesen i upućen BEOFLOS d.o.o, dati prigovor moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, ili putem slanja imejla na adresu office@poverenik.rs, odnosno, pozivom na broj telefona 011 3408 900.

Bilo koji od navedenih prava možete ostvariti tako što detaljno pročitate sve delove dokumenta Zaštita privatnosti podataka, kao i deo Politika upotrebe kolačića. Dodatno, pozivamo Vas da nam se za sve moguće nedoumice obratite putem slanja imejla na adresu office@beoflos.com . Na sve Vaše upite ili zahteve ćemo blagovremeno odgovoriti i pružiti Vam zahtevane informacije.

PITANJA U VEZI SA PODACIMA O LIČNOSTI

U dosadašnjem tekstu, kao i kroz ceo dokument, smo se trudili da pružimo sve informacije koje se tiču prikupljanja, obrade, zaštite i čuvanja Vaših podataka o ličnosti. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice o korišćenju podataka o ličnosti, pozivamo Vas da nam se obratite putem slanja imejla na adresu office@beoflos.com, a BEOFLOStim na sve Vaše upite ili zahteve blagovremeno odgovoriti i pružiti Vam potrebne infromacije. Svoje nedoumice možete postaviti i lično, prilikom posete sedištu BEOFLOSd.o.o, gde će ovlašćeni zaposleni rado odgovoriti na sva Vaša pitanja.

IZMENA I DOPUNA DOKUMENTA ZAŠTITA I PRIVATNOST PODATAKA O LIČNOSTI

Izmena dokumenta Zaštita i privatnosti podataka, koji ste imali prilike da pročitate, može se izvršiti samo ukoliko je došlo do promene u zakonskim regulativama. O svim promenama u dokumentu Zaštita i privatnost podataka će korisnici biti blagovremeno obavešteni, putem imejla, a sve promene će biti unete i na stranici Zaštita i privatnost podataka.

Kako biste bili u toku sa promenama koje se tiču ove politike privatnosti, savetujemo Vam da periodično proveravate sadržaj ove stranice.

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period čuvanja korisnikovih podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje su podaci prikupljeni, a kasnije i obrađeni i adekvatno sačuvano i zaštićeni.

Svi podaci o ličnosti koje korisnik pruži prilikom prilikom kupovine, ali i prilikom registrovanja naloga (izuzev korisnikove šifre), se nalaze u bazi podataka BEOFLOS d.o.o. šest meseci nakon deaktivacije datog naloga. Razlog čuvanja podataka o ličnosti tokom ovog vremenskog perioda nakon deaktivacije profila jeste mogućnost rešavanja eventualne reklamacije.

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni priilikom slanja Vašeg imejla, upita, odnosno, zahteva, čuvaju se do momenta kada je na Vaš zahtev ili upit odgovoreno, tj. kada je zahtev, tačnije, upit u potpunosti rešen. Podaci koji su prikupljeni prilikom Vaše prijave na BEOFLOS mejling listu (BEOFLOS newsletter) čuvaju se sve do momenta Vaše odjave sa te liste.

Za sve ostale podatke o ličnosti važi pravilo da, ukoliko ste dali svoju saglasnost da date podatke prikupimo, oni će biti prikupljeni i njihova svrha će biti ispunjena sve do trenutka dok ne opozovete datu saglasnost, a u skladu sa definisanim zakonskim regulativama. Opoziv saglasnosti možete učiniti u bilo kom momentu, putem slanja imejla na adresu office@beoflos.com, kao i putem posete BEOFLOS-u, na adresi Vladislava Bajčevića, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Nakon isteka perioda čuvanja podataka o ličnosti dati podaci su obrisani trajno.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

BEOFLOS d.o.o, kao rukovodilac i izvršilac prikupljanja, obrade, čuvanja, a onda i zaštite podataka o ličnosti u dužnosti je da preuzme sve organizacione i tehiničke napore kako bi dati podaci bili sačuvani od gubitka, uništavanja, izmena, manipulacije i neovlašćenog pristupa, odnosno, upotrebe.

Ukoliko, pak, dođe do incidenta, odnosno, povrede Vaših podataka o ličnosti, punu odgovornost snosi BEOFLOS d.o.o:

Korpa
Scroll to Top