Kolačici

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Želeći da svim korisnicima koji posećuju Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajt omogućimo neometano i personalizovano kretanja kroz stranice na sajtu, Beoflos.com i beoflos.rs koristi kolačiće (eng. Cookies), malu količinu informacija koju sajt šalje Vašem računaru. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije – GDPR (eng. General Data Protection Regulation), BEOFLOSd.o.o. je dužan da dobije Vašu saglasnost sa upotrebom kolačića, te Vas u ovom dokumentu obaveštavamo o značaju kolačića za Vaše korisničko iskustvo.

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići predstavljaju neznatne količine informacija koje se beleže prilikom posete nekom veb-sajtu. Ove informacije računar koji koristite prepoznaje i šalje ih prilikom Vaše ponovne posete istoimenom veb-sajtu. Tačnije, svaki put kada ponovo posetite određenu veb stranicu, server može pročitati vrednosti koje su zabeležene u kolačićima i na taj način Vam prikazati informacije na datom veb sajtu koje su prilagođene Vašim potrebama.

Postoje različite vrste kolačića i svi oni služe za različite svrhe. Na primer, jedna vrsta kolačića omogućava veb-sajtu da prepozna uređaj koji posetioci datog sajta koriste prilikom posete. Druga vrsta kolačića prati kretanje korisnika kroz veb-sajtove, i na taj način prilagođava reklame prema korisnikovim interesovanjima.

Pre nego što se u daljem tekstu informišete dodatno o tome kakvi kolačići sve postoje, kao i koje kolačiće Ove.rs veb-sajt koristi, želimo da naglasimo da kolačići nisu namenjeni neovlašćenom preuzimanju Vaših podataka, niti su maliciozni, odnosno, ne sadrže viruse.

KOJE SVE VRSTE KOLAČIĆA POSTOJE?

Kolačići se mogu razlikovati na osnovu domena kom pripadaju, na osnovu vremenskog trajanja datih kolačića, kao i prema svrsi koju izvršavaju.

PODELA KOLAČIĆA NA OSNOVU DOMENA KOM PRIPADAJU

U odnosu na domen koji je posećen kada su informacije zabeležene, kolačići se mogu podeliti na kolačići prve i kolačiće treće strane.

Kolačići prve strane (eng. First-Party Cookies) predstavljaju onu količinu informacija koja će biti poslata prilikom Vaše posete bilo kojoj stranici na određenom veb-sajtu.

Kolačići treće strane (eng. Third-Party Cookies) predstavljaju količinu informacija koji se pojavljuju u formi internet reklama i ne nalaze se na veb stranici koju ste posetili, već dolaze sa drugih internet stranica. Svrha ovih kolačića je da prate Vaše pretraživanje na internetu i na taj način personalizuju prikazivanje oglasa, odnosno, da oglasi koji se prikazuju budu prilagođeni prema Vašim interesovanjima.

PODELA KOLAČIĆA NA OSNOVU VREMENSKOG TRAJANJA SAMIH KOLAČIĆA

Kolačići se mogu kategorizovati na osnovu vremenskog trajanja datih kolačića, te na taj način nastaju privremeni i stalni kolačići.

Privremeni kolačići (eng. Session Cookies) su one količine informacije koji nestaju u trenutku nakon što zatvorite sve prozore Vašeg pretraživača.

Stalni kolačići (eng. Persistent Cookies) su oni koji se ne brišu nakon zatvaranja prozora Vašeg pretraživača. Pripremljeni, odnosno, stalni kolačići Vam omogućavaju da sačuvate određene podatke, poput Vašeg korisničkog imena i šifre, i mogu ostati zabeleženi godinama.

PODELA KOLAČIĆA NA OSNOVU NAMENE

Prema nameni, kolačići se mogu podeliti na one koji su zaslužni za tehničke karakteristike na veb stranicama, na funkcijske, odnosno, one koji poboljšavaju korisničko iskustvo i analitičke, koji se koriste za analizu same stranice i praćenje interesa korisnika.

KADA KORISNIK PRISTAJE NA UPOTREBU KOLAČIĆA?

Posećivanjem, kretanjem, a na kraju i korišćenjem veb stranica na Beoflos.com i beoflos.rs sajtu pristajete na upotrebu kolačića koji su zaslužni za određene funkcionalnosti na samom sajtu i koje mogu doprineti unapređenom korisničkom iskustvu.

Imajući na umu da postoje različite vrste kolačića, želimo da Vas obavestimo da ćemo za upotrebu kolačića koji nisu u direktnoj vezi sa funcionalnostima na sajtu, već sa podacima o Vašoj upotrebi i posećivanju određenih stranica (analitički kolačići) tražiti Vašu saglasnost. Ukoliko ne pružite saglasnot za korišćenje ovakvih kolačića, moći ćete da se slobodno krećete na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu ali neke mogućnosti i pogodnosti na samom sajtu neće biti dostupne.

PROMENA POSTAVKI PRETRAŽIVAČA KOJE SE ODNOSE NA KOLAČIĆE

Svaki korisnik u bilo kom trenutku može promeniti postavke pretraživača koji se tiču kolačića. Naime, u internet pretraživaču koji koristite možete izabrati opcije da li želite da dati pretraživač čuva kolačiće ili ne, kao i da li želite da izbrišete prethodno sačuvane kolačiće pri zatvaranju internet pretaživača.

Kako biste promenili postavke pretraživača, sve što je potrebno da uradite je da kliknete na opciju “Pomoć” (eng. Help) u Vašem pretraživaču. Savetujemo Vam da razmislite pre nego što odlučite da učinite ovaj korak, jer ukoliko odlučite da sprovedete ovaj korak, neke od funkcionalnosti na stranicama Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta Vam više neće biti dostupne.

KOJE KOLAČIĆE KORISTI BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS VEB-SAJT?

Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajt koristi sve prethodno navedene kolačiće, sa izuzetkom kada su u pitanju kolačići treće strane.

Beoflos.com i beoflos.rs sajt koristi privremene kolačiće kako bi Vam omogućio željeni pristup sadržaju.

Trajne kolačići se koriste sa ciljem razumevanja Vaših navike i prilagođavanja sadržaja na veb-sajtu prema Vašim navikama. Vreme isteka trajnih kolačića je godinu dana.

Pored prethodno navedenih kolačića, Beoflos.com i beoflos.rs koristi i one koji su neophodni za rad samog veb-sajta, omogućavajući određene funkcionalnosti na sajtu, zatim analitičke, kao i one koji pospešuju razumevanje Vaših navika i prilagođavanja sadržaja prema Vašim interesovanjima.

Analitički kolačići omogućavaju da ovlašćeni zaposleni BEOFLOS d.o.o. imaju pristup upotrebi i posećenosti Beoflos.com i beoflos.rs veb stranica, sa ciljem poboljšanja ponuđenih usluga. Neki od analitičkih kolačića se brišu se nakon Vašeg zatvaranja pretraživača, dok se drugi čuvaju u samom pretraživaču. Analitički kolačići su korišćeni samo ukoliko postoji Vaša saglasnost.

DA LI BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS IMA DODIRA SA KOLAČIĆIMA TREĆE STRANE?

Da. Naime, BEOFLOSkoristi određene servise koji čuvaju kolačiće koji nisu postavljeni od strane Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta. Ovi servisi omogućavaju da pristupate sadržaju neometano.

Eksterni servisi koje BEOFLOS koristi jesu Google Analytics i Facebook Pixel. Ukoliko ste zabrinuti za privatnost Vaši podataka kada je u pitanju Gugl analitika, savetujemo Vam da pročitate sadržaj na stranici na kojoj je objašnjeno kako ova vrsta analitike omogućava bolje korisničko iskustvo. Takođe, pozivamo Vas i da pročitate zvanično obaveštenje Fejsbuk kompanije o tome koje podatke i na koji način ova kompanija preuzima od Vas.

IZMENA I DOPUNA POLITIKE UPOTREBE KOLAČIČA

Izmena dokumenta Politika upotrebe kolačiča, može se dogoditi nakon izmene postavki na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu, koje su u skladu sa zakonskim regulativama.

Članovi BEOFLOS tima nisu u dužnosti da Vas obaveštavaju u promeni dokumenta Politika upotrebe kolačića, te Vas savetujemo da, kako biste bili u toku sa promenama koje se tiču ove, periodično proveravate sadržaj ove stranice.

SAZNAJTE VIŠE O KOLAČIĆIMA

Ukoliko želite da saznate više informacija o kolačićima i njihovoj svrsi, savetujemo Vam da posetite stranice

USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Prilikom posete i/ili kupovine na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu posetilac, odnosno, Kupac prihvata Opšte uslove kupovine. Želeći da obezbedimo svim kupcima najbolje moguće korisničko iskustvo koje je napravljeno u skladu sa zakonskim regulativama, savetujemo Vam da pročitate tekst koji sledi i upoznate se sa Opštim uslovima kupovine.

U ovom dokumentu se uređuju svi opšti uslovi kupovine koje bi Kupac trebalo da zna pre poručivanja proizvoda. BEOFLOS d.o.o, kao Prodavac, zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja posetilaca Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, odnosno, kupaca izvrši izmene i dopune Opštih uslova kupovine.

KOMUNIKACIJA IZMEĐU POSETILACA BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS VEB-SAJTA I SAMOG SAJTA

Prilikom posete Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu, putem prijave na BEOFLOSmejling listu (BEOFLOSnewsletter), putem slanja imejla na adresu office@beoflos.com  i/ili kupovine proizvoda, posetioci sajta komunciraju sa ovlašćenim članovima BEOFLOS tima elektronskim putem, ostavljajući svoje podatke o ličnosti. Imajući ovo na umu, BEOFLOS d.o.o. se obavezuje da će prikupljati, čuvati, obrađivati i štititi date podatke o ličnosti u skladu sa svrhom obrade tih podataka, zakonskim regulativama, kao i prateći dobre poslovne običaje. Samo ovlašćeni zaposleni koji su članovi BEOFLOS tima imaju pristup datim podacima.

Ukoliko želite da saznate više informacija o tome kako BEOFLOS d.o.o. vrši prikupljanje, čuvanje, obradu i zaštitu podataka o ličnosti, savetujemo Vam da pročitate dokument Zaštita privatnosti podataka.

SADRŽAJ NA STRANICAMA BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS VEB-SAJTA

BEOFLOSd.o.o. kao Prodavac, zadržava pravo da u svakom momentu promeni sadržaj na bilo kojoj stranici Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta. Dodatno, sadržaj prikazan na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu predstavlja vlasništvo BEOFLOSkompanije, te se ne može bez saglasnosti kompanije distribuirati ili koristiti u bilo koje druge svrhe.

Ukoliko želite da saznate više informacija o autorskim pravima i zakonskim regulativama koje se tiču ovih prava, predlažemo Vam da pročitate sadržaj stranice Autorska prava.

BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS INTERNET PRODAVNICA I INTERNET POSLOVANJE

Deo Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta predstavlja internet prodavnica, koja je dužna da posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim, važećim zakonskim regulativama u Republici Srbiji. Sa ciljem obezbeđenja uspešne kupovine proizvoda, u narednom tekstu će detaljnije biti opisan Ugovor o kupoprodaji koji može biti zaključen između Kupca, odnosno, Vas, i Prodavca, odnosno, BEOFLOSd.o.o, te će u daljem tekstu Kupac, označavati osobu koja želi da izvrši porudžbinu putem Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajta, dok Prodava predstavlja BEOFLOSd.o.o.

NARUČIVANJE PROIZVODA PUTEM BEOFLOS.COM I BEOFLOS.RS VEB-SAJTA

Ukoliko Kupac želi da naruči proizvode koji su dostupni na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu, potrebno je da izvrši sledeće korake:
1. Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu.
2. Upoznavanje sa osnovnim informacijama o Prodavcu.
3. Upoznavanje sa pravom jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji.
4. Upoznavanje sa pravima i obavezama Kupca.
5. Kreiranje narudžbine i unošenje podataka o ličnosti.
6. Pregled unesenih podataka o ličnosti i potvrda narudžbine.

KREIRANJE NARUDŽBINE I UNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kreiranje narudžbine je složen ali intuitivan proces koji se sastoji od nekoliko koraka:
1. Odabir proizvoda koje Kupac želi da poruči.
2. Dodavanje proizvoda u internet “Korpu”.
3. Unos Kupčevih podataka o ličnosti, kako bi bila omogućena dostava odabranog proizvoda.
4. Potvrda narudžbine.

ODABIR PROIZVODA

Internet prodavnica koja se nalazi na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu dostupna je svim posetiocima, 24 časa dnevno, tokom svih dana godine. U slučaju određenih tehničkih problema, ovaj veb-sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu je Prodavac dužan da obavesti sve posetioce ovog sajta.

Odabir proizvoda Kupac vrši pretragom proizvoda koji se nalaze na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu. Proizvodi su kategorisani prema polu, odnosno, kao muška i ženska odeća, kao i po odevnim predmetima kojima pripadaju. Posebna sekcija na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu namenjena je prikazivanju proizvoda koji su deo promotivne ponude, odnosno, čija je cena umanjena za određeni iznos. Sniženi proizvodi nalaze se na veb stranici “Sniženo”.

Cene proizvoda su jasno date na stranicama datih proizvoda u BEOFLOS internet prodavnici. Prodavac zadržava pravo promene ovih cena bez prethodnog obaveštavanja Kupca, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svom asortimanu, u svakom trenutku.

Takođe, nijanse i boje proizvoda postavljenih na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu mogu varirati u zavisnosti od monitora i datog kvaliteta, preko kog Kupac vrši izbor artikala za kupovinu. Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane boje na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu i stvarne boje proizvoda.

DODAVANJE PROIZVODA U KUPČEVU INTERNET “KORPU”

Nakon što Kupac odluči koji proizvod želi da poruči, potrebno je da, još jednom, poseti stranicu odabranog proizvoda, na toj stranici odabete veličinu proizvoda, a zatim klikne na ikonu “Kolica za kupovinu”. Lista svih željenih proizvoda koje Kupac želi da poruči biće prikazana kada Kupac klikne na opciju “ Kolica za kupovinu ”, koja se nalazi u gornjem desnom uglu, te Kupac može povećavati količine proizvoda po želji.

Ukoliko se Kupac predomisli, tačnije, ne želi poruči proizvod koji se nalazi u korpi, postoji mogućnost brisanja proizvoda iz korpe.

Gledajući listu željenih arikala koju Kupac želi da poruči, Kupcu se pruža mogućnost da unese kupon kod i na taj način ostvari popust prilikom kupovine. Više informacija o mogućnosti dobijanja kupon koda, kao i kako i kada Kupac može kupon kod iskoristiti, nalaze se stranici FAQ.

KREIRANJE PORUDŽBINE

Kreiranje porudžbine vrši se tako što Kupac stisne na dugme “NASTAVITE NA PLAĆANJE”, koje se nalazi ispod liste željenih proizvoda. Nakon odabira ovog dugmeta, Kupac je odveden na stranicu na kojoj je potrebno da pruži svoje podatke o ličnosti. Pre unošenja podataka o ličnosti, Kupcu se savetuje da pažljivo pročita dokumente Zaštita privatnosti podataka, kao i Politika upotrebe kolačića.

Stranica pod nazivom “Plaćanje” predstavlja predposlednji korak prilikom Kupčevog poručivanja proizvoda, a na ovoj stranici je potrebno da Kupac ispiše sledeće podatke:
– osnovne lične podatke (ime, prezime i datum rođenja),
– ime kompanije u kojoj je Kupac zaposlen, ukoliko Kupac želi da adresa isporuke bude adresa kompanije u kojoj je zaposlen,
– osnovne kontakt podatke (broj telefona, adresa prebivališta/adresa isporuke i imejl adresa).

Nakon što je Kupac uneo sve potrebne podatke, potrebno je da klikne na dugme “ZAVRŠI NARUDŽBINU”, kako bi Kupčeva porudžbina bila registrovana u BEOFLOS sistemu. Pre nego što Kupac klikne na ovo dugme, savetuje se provera podataka, kako bi pravovremeno i što efikasnije pošiljka bila isporučena Kupcu.

U ovom koraku, takođe, postoji mogućnost da Kupac registruje nalog. Ovaj korak može učiniti klikom na kvadratić (eng. checkbox) pored koga se nalazi tekst “ŽELITE DA REGISTRUJETE NALOG?”. Kada Kupac klikne na ovu opciju, prikazaće se dodatna polja 一 “Korisničko ime”, “Šifra” i “Ponovite šifru”. Nakon što Kupac unese prethodno zahtevane informacije, potrebno je da klikne na dugme “ZAVRŠI NARUDŽBINU”, kako bi kompletirao svoju porudžbinu. Registracija naloga je besplatna, a pri svakoj sledećoj poseti Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu Kupac može pristupiti svom nalogu, pomoću korisničkog imena i šifre koju je definisao, te može videti sve prethodne porudžbine i detalje koji se tiču tih porudžbini.

Nakon što je Kupčeva narudžbina kompletirana, bez obzira da li je nalog registrovan ili ne, na imejlu adresu koju je Kupac dao prilikom kreiranja porudžbine, biće poslat imejl o potvrdi porudžbine. Kupac može izbrisati, odnosno, odjaviti svoj nalog, a da bi to učinio, potrebno je da pošalje imejl sa datim zahtevom na office@beoflos.com. Ovlašćeni članovi BEOFLOS tima će se pobrinuti da Kupčev nalog bude izbrisan iz baze podataka.

PREGLED KUPČEVE PORUDŽBINE, POTVRDA O NJENOJ ISPRAVNOSTI I PRAĆENJE NARUDŽBENICE

Nakon što je proizvod poručen i nakon što je porudžbina registrovana u BEOFLOSbazi podataka, a imejl o potvrdi porudžbine poslat Kupcu, Prodavac vrši dodatni pregled Kupčeve porudžbine.

Prodavac, odnosno, BEOFLOS d.o.o. je u obavezi da još jednom, u što kraćem vremenskom roku proveri istinitost raspoloživosti poručenog artikla. Ukoliko su dati uslovi za kupovinu obezbeđeni, Prodavac prihvata ponudu za zaključenje Ugovora o kupoprodaji. Ugovor se smatra zaključenim nakon što je istinitost narudžbine proverena od strane prodavca. Ukoliko ovi uslovi za kupovinu nisu obezbeđeni, Prodavac je u obavezi da u roku od 24 sata obavesti Kupca ukoliko nije moguća isporuka poručenog proizvoda, kao ni zaključenje Ugovora o kupoprodaji.

Nakon što je Prodavac uveren u istinost narudžbine, tj. da su svi uslovi kupovine obezbeđeni, narudžbina se dalje procesuira, a sam proizvod će biti poslat do dva radna dana od momenta kada se Prodavac uverio da će Ugovor o kupoprodaji biti ostvaren.

Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da obezbedi novčana sredstva za poručeni artikal, odnosno da plati kupoprodajnu cenu, slanjem obaveštenja putem imejla na adresu office@beoflos.com postoji mogućnost da Ugovor u kupoprodaji ne bude zaključen. Nakon prispeća datog obaveštenja i Prodavčeve potvrde da je porudžbina otkazana, te da se Ugovor o kupoprodaji smatra ništavnim, prethodno spomenuti Ugovor neće biti zaključen. Nakon što Prodavac putem imejl obaveštenja saopšti da je porudžbina otkazana, smatra se da Ugovor u kupoprodaji nije zaključen.

DOSTAVA I PLAĆANJE NARUDŽBINE

Dostavu Kupčevih pošiljki pošiljki vrši poslovni partner Prodavca, nezavisna kurirska služba Post Epress. Porudžbine koje su prihvaćene na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu su mogu biti dostavljene samo na teritoriji Republike Srbije.

Troškove dostave plaća Kupac, zajedno sa poručenim proizvodom ili proizvodima i kupoprodajnu cenu uvećanu za vrednost dostave plaća kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Vrednost dostave se obračunava na osnovu lokacije na koju se artikal šalje, kao i od težine i veličine samog proizvoda. Najčešće, vrednost dostave iznosi 250 dinara. Kupac ne plaća dostavu ukoliko je vrednost porudžbine veća od 6.000 dinara.

Kurirska služba Post Epress je zadužena za isporuku poručenog proizvoda na adresu isporuke, po principu “danas za sutra” 一 u odnosu na dan kada se proizvod pošalje, sutra bi trebalo da se nađe na adresi isporuke koju je Kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine. Nakon prispeća porudžbine, savetuje se da Kupac sačuva maloprodajni račun izdat od strane Prodavca, u slučaju zamene proizvoda. Okvirno vreme za koje će pošiljka biti uručena kupcu je 2 do 3 radna dana od momenta validacije porudžbine i definisanja da postoji mogućnost da se Ugovor o kupoprodaji izvrši.

Još jednom napominjemo da, prilikom dostavljanja robe Kupcu, Kupcu će biti predat primerak maloprodajnog računa, čime se smatra da su obaveze iz Ugovora o kupoprodaji ispunjene.

ZAMENA ROBE

Kupac može da zatraži zamenu proizvoda 30 dana od prijema samog proizvoda, bilo da je u pitanju zamena veličine proizvoda ili tipa proizvoda. Ukoliko Kupac želi da izvrši zamenu prozvoda, potrebno je da kontaktira Prodavca putem imejl adrese office@beoflos.com , kako bi Prodavac blagovremeno bio obavešten o mogućnosti zamene. Zamenski proizvod mora imati istu ili veću vrednost od proizvoda koji se menja, a troškove zamene snosi kupac.

U slučaju zamene proizvoda, Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnom pakovanju, odnosno, ambalaži, bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac može odustati od zamene proizvoda.

POVRAT ROBE I RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac može izvršiti povrat robe, i tim postupkom raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema date robe.

Ukoliko Kupac želi da raskine Ugovor o kupoprodaji, tako što će vratiti poslatu robu, Kupac je dužan da o tome obavesti Prodavca, slanjem imejl obaveštenja prodavca na adresu office@beoflos.com , u prethodno spomenutom vremenskom roku.

U slučaju raskida Ugovora u kupoprodaji, Kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati novčani iznosi koji je Kupac dao Prodavcu prilikom kupovine. Dodatno, sve troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

U slučaju raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja da Kupac želi da raskine Ugovor, ukoliko je uslov da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

REKLAMACIJE PROIZVODA

Kupac može ostvariti pravo na reklamaciju zbog bilo kojih nedostaka koji se tiču samog proizvoda, odnosno ukoliko roba nije dospela Kupcu u onom stanju kako je dogovoreno u Ugovoru u kupoprodaji.

Prilikom sklapanja Ugovora u kupoprodaji, kada je u pitanju poslata roba, pretpostavlja se da:
– Roba odgovara opisu koji je Prodavac pružio na veb-sajtu.
– Roba ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe date vrste.
– Roba ima svojstva potrebna za upotrebu za koju je Kupac nabavlja,
– Roba po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe date vrste i što Kupac može da očekuje na osnovu obećanja koje je Prodavac pružio o svojstvu te robe.

Kupac reklamaciju može izjaviti Prodavcu slanjem imejl obaveštenja na adresu office@beoflos.com, uz istovremeno dostavljanje proizvoda, odnosno, robe Prodavcu, koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Reklamaciju se može izjaviti u roku od 2 godine od dana prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe. Prodavac je dužan reši reklamaciju 15 dana od Kupčevog podnošenja reklamacije.

Prilikom Kupčevog slanja obaveštenja Prodavcu i nakon što se utvrdi da poslata roba ima nedostatak, Kupac ima mogućnost da izabere kako želi da reklamira proizvod, odnosno, da li želi da zameni robu za neki drugi artikal ili zahteva povrat novca.

Ukoliko Kupac odluči da želi da zameni robu, proizvod koji će se poslati Kupcu mora biti iste ili veće vrednosti u odnosu na artikal koji Kupac želi da zameni.

Ukoliko Kupčevo podnošenje reklamacije predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Prodavac može da zahteva umenjenje cene proizvoda ili da izjavi da želi da raskine Ugovor o kupoprodaji. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju Kupac prihvati, vrati Kupcu u roku od 14 dana. Takođe, Kupac ima pravo da raskine Ugovor o kupoprodaji ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatak na robi u utvrđenom periodu, odnosno, u toku 14 dana, ali nema pravo da raskida Ugovor u kupoprodaji ukoliko je nedostatak na robi neznatan (ukoliko je došlo od Kupčeve zabune u odnosu na boju proizvoda, odnosno, da boja dospelog proizvoda nije ista kao boja proizvoda na Beoflos.com i beoflos.rs veb-sajtu i slično).

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac.

Korpa
Scroll to Top